Branches phò_ gà_o khó_c vì_ bị địt và_o lá»— Ä‘í_t